Fasad

Vi utför fasadarbeten såsom putsning, tilläggsisolering, panelbyten

Fasad

Vi utför fasadarbeten såsom putsning, tilläggsisolering, panelbyten, ommålning och liknande arbeten för att få en snygg och fuktbeständig fasad. Vi utför fasadbeklädnader av träpanel, skivor och liknande samt skalmurar och putsade regelväggar. Vi utför dränering mellan fasadbeklädnaden och regelkonstruktionens stormskydd så att inträngande fukt leds ut från byggnaden. Som målare är just fasadmålning en av våra specialiteter, vi har stor erfarenhet av att måla såväl privata husfasader som större fasadkomplex. Husfasader täcker vanligtvis betydligt större ytor än inomhusväggar gör och man behöver en annan typ av utrustning för att nå överallt.

Vilken färg?

Vill man ha en helt ny färg på fasaden mot den som fanns från början så är det bra att grunda först, annars är risken att den nya färgen inte blir riktigt som man tänkt sig eftersom den gamla färgen liksom lyser igenom. Man kan välja att göra fasaden intressant genom att sätta en annan färg på dörrar och gavlar – ofta brukar man vilja ha en ljusare färg runt fönstren, men det är också något som skiftar med trender – under 70- och 80-talen var det t ex mycket populärt med bruna gavlar och fönster. Ett generellt tips inför valet av fasadfärg är att välja färger som inte är för klara, gärna får de dra lite åt grått om de är ljusa eftersom fasader lätt ser skrikiga ut annars. På flera av de ledande färgföretagens hemsidor kan man ladda ner färgsättningsprogram som kan hjälpa en att komma fram till vilken färg det egentligen är man vill ha på sin fasad. Vi på Paxtek AB hjälper givetvis också gärna till med de olika valen. Mer än bara färg När man ska måla om fasaden på ett hus så är det mer än bara några färgburkar för fasadens

Mer än bara färg

När man ska måla om fasaden på ett hus så är det mer än bara några färgburkar för fasadens yta man behöver. Ofta behöver fasaden tvättas och/eller behandlas innan det är dags för målaren att måla. Olika fasader behöver olika behandling, man använder inte samma metoder och produkter till trä som till sten eller betong, som erfaren målare har vi givetvis koll på de olika grundmaterialens olika behov. Det är också viktigt att man tar sig tid och råd att fixa alla delar av fasaden, även grunden. Det gör otroligt mycket för det slutliga helhetsintrycket. Våra egna ställningar gör företaget mer effektivt men ökar också säkerhetsaspekten då vi alltid vet vad det är vi bygger med. Vi kan själva tillse att vi har rätt kompetens och rätt förutsättningar. Det är också en trygghet att vi generellt kan komma igång med åtgärder mycket effektivare.

TOP