Klas Sundbyberg

Klas Sundbyberg

Hoss Klas och Annete vi har gör komplet finplanering enligt ritning.
Vi görde: plantering av blommor,träd,buskar och gräsmatta, bggnad av altan ca 120m2,metal stacket och grind, trä stacket,stensättning, och mur av natursten.

Klas Johansson
Bjo¨rkhagsva¨gen 22
172 76 Sundbyberg

TOP