Byggnad av altan och stenmur

Byggnad av altan och stenmur

Vi görde:  byggnad av komposittrall altan ca 120m2,belisning, stensättning,granittrapa och mur av natursten hos

Inso och Ktarina Martin
Hemmansvägen 4G
17550 Järfälla

TOP